Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Riool & Installatietechniek Nederland (RITN). Door het plaatsen van een klusaanvraag ga je hiermee akkoord.

 

Artikel 1.  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Wij/ons: www.ritn.nl / Riool & Installatietechniek Nederland (RITN)

Jij/jouw: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als opdrachtgever gebruik maakt van Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) voor het vinden van een vakman.

Vakman: de ZZP’er of andere rechtspersoon die jouw klusaanvraag bevestigt en de klussen uitvoert

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen jou – de opdrachtgever – en de vakman omdat je via Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) de opdracht aan een vakman geeft voor het uitvoeren van een klus.

Artikel 2. Wat is Riool & Installatietechniek Nederland (RITN)?

 

Wij hebben voor jou de website www.ritn.nl opgezet om ervoor te zorgen dat je snel de juiste vakman voor jouw klus in en om het huis vindt.

Bij het selecteren van een klus vul je jouw gegevens in zodat de vakman die jou komt helpen het juiste adres en telefoonnummer heeft.

Wij geven jouw gegevens alleen vrij aan de vakman die jouw klus op pakt. Eerder delen wij jouw gegevens niet.

Het moment dat je jouw klusaanvraag indient zijn deze voorwaarden van toepassing. Zodra jouw klusaanvraag is bevestigd komt een overeenkomst tussen de vakman en jou – de opdrachtgever – tot stand, behoudens artikel 2 lid 6.

Na het aanvragen sturen wij jouw klusaanvraag door naar de vakmannen bij jou in de buurt die in aanmerking komen om jou te helpen bij de uit te voeren klus op het door jou aangegeven moment. Zodra een vakman jouw klusaanvraag accepteert ontvang je een bevestiging van de afspraak per sms.

Wij doen ons best een vakman te vinden voor de momenten (dag en tijd) die jij bij jouw klusaanvraag invoert. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. Soms hebben alle vakmannen het te druk en zijn de lege plekken in de agenda schaars. We stellen je hiervan op de hoogte en komen indien mogelijk met een alternatief. Het is dan uiteraard aan jou of je daarvan gebruik wilt maken.

Wij gaan er van uit dat de klus die je hebt geselecteerd (en omschrijft) ook de klus is die je gedaan wilt hebben. Als dat te veel van elkaar verschilt dan kan de vakman jou een NEE verkopen of het tarief aanpassen. In het uiterste geval (en bij misbruik) brengen we 1 uur extra in rekening.

Alle vakmannen die gebruik maken van onze platform worden vooraf door ons gescreend. In de meeste gevallen hebben wij de aangesloten vakmensen ook persoonlijk gesproken. Wij doen altijd ons uiterste best alleen betrouwbare vakmannen toe te laten tot ons platform. 100% garantie kunnen wij echter niet geven. Na afronding van iedere klus vragen wij daarom naar jouw ervaring. Jouw mening telt mee in de beslissing of vakmannen via ons platform klussen krijgen aangeboden.

Artikel 3. Wat zijn de kosten?

 

De vakmannen zijn zelfstandige ondernemers en hanteren dan ook hun eigen uur tarieven en bepalen zelf de kosten voor de materialen die ze gebruiken. Het komt ook voor dat de vakmannen per meter rekenen of per gebruik van een bepaalde soort gereedschap, deze tarieven worden vooraf met jou besproken.

Sommige klussen worden aangeboden als „vaste prijs”. Je mag er dan ook vanuit gaan dat de klus voor dat bedrag wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat zo’n klus toch duurder wordt, bijvoorbeeld omdat de werkelijke situatie niet overeenkomt met de beschrijving. Vaak komt dit ook omdat het probleem een stuk ernstiger is dan verwacht of omdat er na aanvang van de klus iets is geconstateerd dat voor aanvang niet bekend was. Het is belangrijk dat de vakman jou hiervan op de hoogte brengt en je een verklaring geeft waarom het duurder wordt. Als opdrachtgever dien jij altijd ook een vinger aan de pols houden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) is geen vergelijkingssite waar je vrijblijvend offertes kan aanvragen. Bij ons maak je direct een afspraak voor het uitvoeren van een klus op het moment dat jou het beste uitkomt. Aan het opstellen van een professionele offerte is een vakman tijd (en dus geld) kwijt. Niemand werkt tenslotte gratis. De vakman mag 1 uur arbeidsloon in rekening brengen voor de tijd die hij kwijt is aan het langskomen, het inschatten van de situatie en inmeten van maten. De vakman dient daarna wel een professionele offerte op te stellen. Ga je akkoord met zijn voorstel dan zal hij het gerekende uur in mindering brengen na uitvoering van de klus.

Wij brengen na afronding van een klus een service fee in rekening. Dit dekt de kosten die wij maken om jou zo snel mogelijk aan een vakman te helpen. Hiervoor heb je toestemming gegeven bij het aanvragen van de klus. ​

Indien de aangevraagde klus niet uitgevoerd kan worden wegens externe factoren maar er wel onderzoek is verricht door een vakman, mag hij een onderzoeksfactuur à €50 + de geldende servicekosten en garantiepakket (indien gekozen) opstellen.

Artikel 4. Betalingen

 

Na afronding van de klus stelt de vakman een factuur op. Deze ontvang je per e-mail. Deze dient u per pin of via een betaalverzoek af te rekenen. Je betaalt de factuur direct(of uiterlijk binnen 2 dagen na uitvoering van de klus) aan Riool & Installatietechniek Nederland (RITN). Blijft een betaling uit dan zijn wij genoodzaakt om bij een tweede herinnering €40 administratiekosten in rekening te brengen.

Je hebt enkel recht op ondersteuning en bemiddeling door ons wanneer de factuur aan Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) is betaald. Ook wanneer je extra werkzaamheden buiten Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) om laat verrichten verlies je het recht op ondersteuning en bemiddeling.

De vakman mag altijd het eerste uur in rekening brengen, ondanks dat de klus wellicht minder dan één uur werk is. Zonder deze minimale afname loont het voor een vakman niet om ook voor kleinere klussen naar jou toe te komen.

Diegene die de aanvraag doet wordt door ons beschouwd als opdrachtgever en is daarmee verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Artikel 5. Annuleren van een aanvraag

 

Zolang een klusaanvraag niet is opgepakt door een vakman kun je deze vrijblijvend annuleren. Dit doe je door ons te bellen.

Voor alle geaccepteerde (bevestigde) klussen die in minder dan 48 uur voor aanvang van de klus worden geannuleerd brengt Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) de service kosten + garantiepakket (indien afgenomen) in rekening. Is de vakman reeds naar jou onderweg dan mag hij jou €42,35,- plus de geldende service kosten en de eventueel geldende kosten voor het garantiepakket in rekening brengen.

Een geaccepteerde/bevestigde spoedaanvraag voor vandaag of morgen kun je niet annuleren. Doe je dit toch, dan worden er kosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Problemen of klachten melden

 

Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) doet zijn uiterste best om jou zo goed als mogelijk te helpen. Ook aan de aangesloten vakmannen vragen wij om elke klus naar volle tevredenheid uit te voeren. Helaas valt nooit uit te sluiten dat er toch een keer iets niet helemaal goed gaat.

De vakman is verantwoordelijk voor de goede afronding van een klus. Hij neemt jouw opdracht tot werkzaamheden aan en is daarmee aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Mocht jij door zijn doen of nalaten schade leiden, dan kan je enkel hem daarop aanspreken, tot de hoogte van maximaal het factuur bedrag of het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekering dekt. Maar niet hoger dan de direct geleden schade. Gevolgschades zijn uitgesloten van vergoeding.

Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) is geen contractpartij maar wij doen wel onze uiterste best, ervoor te zorgen dat de relatie tussen vakman en jij als klant (opdrachtgever) op rolletjes loopt. Het enkele feit dat je uit naam van Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) een factuur ontvangt, doet daar niks aan af.

Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, wij koppelen enkel een vakman aan een opdracht die is binnen gekomen via onze website. Onderling dient de vakman en de opdrachtgever afspraken te maken over de aansprakelijkheid en eventuele garantie.

Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) vertelt niet aan de vakman hoe hij zijn werk moet doen. Als je twijfels hebt over zijn kunnen, breek dan direct de werkzaamheden af en neem contact met ons op. Daar zijn we voor. Wij zoeken dan samen met jou naar een oplossing.

Als je niet tevreden bent over het eindresultaat, zeg dit dan direct tegen de vakman of meldt het uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de factuur bij ons. Hij (of zij) moet altijd ten eerste een tweede kans krijgen om de klus alsnog naar tevredenheid af te ronden.

Bij een klacht ontvangt u de contact gegevens van de vakman, wij willen eerst dat u probeert om samen met de vakman een oplossing te vinden indien dat niet lukt na 14 dagen zullen wij gaan bemiddelen.

Wanneer er klachten zijn en jij komt er niet uit met de vakman of de vakman wil je niet verder helpen, dan mogen we ter plaatse komen kijken om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Er moet daadwerkelijk sprake zijn van grove nalatigheid of schade aangericht tijdens de werkzaamheden door de vakman. Bovendien moet het beschadigde object voldoen aan de NEN normen of een CE keurmerk bevatten en mag deze niet achterstallig zijn onderhouden.

Je geeft ons de mogelijkheid om het probleem alsnog voor je op te lossen. Het langskomen en alsnog de klus naar behoren kunnen laten uitvoeren dan wel herstellen door een andere bij Riool & Installatietechniek Nederland (RITN) aangesloten vakman is voorwaarde voor een eventuele terugbetaling.

Laat je in de tussentijd een andere partij komen, of is er direct betaald aan de vakman, dan kunnen wij geen rol meer spelen in eventuele (terug)betaling. Wij kunnen dan niet meer precies achterhalen wat er is gebeurd.

Artikel 7. Overige zaken

 

Na volledige afronding van de klus heb je de mogelijkheid een beoordeling van de vakman in te sturen. We zijn heel blij wanneer jij dit doet en het zou best kunnen dat we jouw beoordeling zelfs buiten onze website tonen. Omdat we er trots op zijn, of omdat we ervan kunnen leren. Bij het plaatsen van een review geef je toestemming om jouw review te mogen gebruiken op Riool & Installatietechniek Nederland (RITN).nl en andere plekken (voor promotionele doeleinden).

Wij gaan ervan uit dat je een eerlijke beoordeling instuurt. Bij twijfel of bij niet toelaatbaar taalgebruik kan het zijn dat wij de beoordeling niet toe laten. Op basis van klantbeoordelingen bepalen wij of wij een vakman klussen kunnen (blijven) aanbieden.

Wij zijn constant bezig onze website te verbeteren. Die kan dan ook op elk moment veranderen en zelfs niet voor iedereen hetzelfde zijn.

Om onze website te verbeteren, verzamelen we data. Dat doen we met (first party) cookies. Dat klinkt wellicht wat vaag. Maar waar het op neer komt, is dat we niet weten wie jij bent, maar dat we wel weten wat jij op onze website doet. En dat doen we bij alle bezoekers. Zo krijgen we een goed inzicht in hoe onze website wordt gebruikt.

Als je bij ons gegevens invoert voor het verzenden van jouw klusaanvraag, dan heb je altijd de mogelijkheid om daar aanpassingen in te laten maken of ze zelfs te laten verwijderen.

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Het Nederlands recht is van toepassing op onze voorwaarden.

In het geval dat een van de artikelen ongeldig zou zijn, betekent dit niet automatisch dat alle artikelen als ongeldig beschouwd kunnen worden.

Wij (Riool & Installatietechniek Nederland (RITN)) kunnen de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen en is ook gerechtigd om deze wijzigingen door te voeren.

Mocht er zich een situatie voordoen die niet wordt omschreven in onze algemene voorwaarden dan is ten alle tijden het Nederlands recht van toepassing. We hopen niet dat het gebeurt, maar mochten we elkaar in de rechtszaal tegenkomen, dan is dat in Amsterdam.

Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, stel ze gerust. Mail ons daarvoor [email protected]

Laatste wijziging 23 augustus 2023